Viešieji pirkimai

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos:

| reikalavimų laikymasis 


| viešųjų pirkimų procedūros 


| viešųjų konkursų strategija 


| pasiūlymų vertinimas 


| kainos pagrindimas 


| ieškinių ir sprendimų pagrįstumo vertinimas 


| derybos 


| ginčai 


| kiti su viešaisiais pirkimais susiję klausimai
.

© Constat.lt