Prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka

Ekspertas

egidijus@mruni.eu 

+370 685 44 368

Tyrimų sritys 

Baudžiamasis procesas, kriminalistika, vadyba.


Kalbos 

Lietuvių, anglų, vokiečių, rusų.
 

Karjera

Nuo 2019 - Ekspertas, advokatų profesinė bendrija „Constat“.

Nuo 2010 - Profesorius, Mykolo Romerio universitetas.

1994 - 2010 - Mokslo prorektorius, Mykolo Romerio universitetas. 

1990 - 1994 - Kriminalistikos katedros vedėjas, Lietuvos policijos akademija (dabar - MRU).

1975 - 1990 - Mokslinis bendradarbis, Lietuvos TSR Teisingumo ministerijos Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas.

Išsilavinimas, mokslinė veikla

Vilniaus universitetas

Teisės mokslų daktaras.

Mykolo Romerio universitetas

Profesorius.

Daugiau nei 180 mokslo darbų lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalbomis autorius.

Ekspertinė veikla

Lietuvos teisininkų draugijos valdybos pirmininkas. (1998–2004), vicepirmininkas (nuo 2004).

Tarptautinės identifikacijos asociacijos (IAI, JAV) tikrasis narys.

Ekspertas 2010 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 33  sudarytoje darbo grupėje dėl būtinumo optimizuoti Lietuvos ekspertinių institucijų veiklą.

Tarpžinybinės komisijos Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti narys.

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos prie Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas (2004-2009).

Lietuvos mokslo premijų komisijos narys (2006-2012).

Lietuvos mokslo tarybos Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisijos narys nuo 2012 m.

Lietuvos mokslo tarybos MTEP paslaugų vertinimo komisijos narys, nuo 2018 komisijos pirmininkas.

Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.

© Constat.lt