Veiklos sritys

Į klientą orientuoti inovatyvūs teisiniai sprendimai

ĮMONIŲ TEISĖ
NEKILNOJAMASIS TURTAS
VIEŠIEJI PIRKIMAI
DARBO TEISĖ
ADMINISTRACINĖ TEISĖ
BAUDŽIAMOJI TEISĖ
MOKESČIŲ TEISĖ
TRANSPORTAS
GINČŲ 
SPRENDIMAS

© Constat.lt