Mokesčių teisė

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos:

| konsultacijas šiais mokesčių, muitų ir jų optimizavimo klausimais


| atstovavimas mokesčių ir muitų ginčuose bet kuriame etape


| atstovavimą mokestinių patikrinimų metu bei įvairių mokestinių

| dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams peržiūrą


| mokesčių planavimas, mokesčių auditas, įmonių veiklos patikrinimas.

© Constat.lt