Įmonių teisė

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos:

| įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai 

| įmonių, filialų ir atstovybių steigimas

| investicijų skatinimas

| vienos valstybės ribas peržengiančias įmonių jungimosi procedūros ir įmonių grupių reorganizavimas

| vietos įmonių reorganizavimas, įskaitant prijungimą, skaidymą, atskyrimą, pertvarkymą

| įmonių grupės viduje vykdomi akcijų ir turto sandoriai, įmonių perleidimai

| įmonių valdymas

| su vadovais sudaromos sutartys ir skatinimo sistemos

| valdymo organų teisės ir pareigos, ginčai su valdymo organų nariais

| akcininkų teisės, akcininkų sutartys ir ginčai

| likvidavimas ir kt.

© Constat.lt