Ginčų sprendimas

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos:

| tarpininkavimas, atstovavimas derybose, sutaikinimo procedūrose, mediacijoje ir kitoks alternatyvus ginčų sprendimas

| ginčų sprendimo taktikos ir strategijos parinkimas


| atstovavimas visose teisminio proceso stadijose civilinėse ir administracinėse bylose


| atstovavimas vykdymo procese


| užsienio valstybių ir arbitražų

| teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas


| patarimai kitais ginčų sprendimo procesų klausimais.

© Constat.lt