Energetika

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Constat komanda teikia specializuotas konsultacijas visais teisiniais ir reguliacinės aplinkos klausimais dujų, elektros, didmeninių energetikos produktų prekybos, šilumos ūkio bei atsinaujinančių energijos išteklių ir kitose su energetika susijusiose srityse. Įgytos žinios energetikos teisės srityje bei tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis mums leidžia pasiūlyti inovatyvias ir visapusiškas paslaugas energetikos sektoriuje dirbančioms įmonėms.

 

Constat komanda siūlo ir kitas susijusias su energetika teisines paslaugas, konsultacijos įmonių korporatyviniais klausimais, finansavimu, atstovavimu kliento interesų nacionalinėse reguliavimo institucijose ir teisme, taip pat konsultuojame infrastruktūros vystymo ir kitais reguliavimo klausimais.

Ekspertų kompetencijos:

| konsultacijos ir teisinių išvadų teikimas energetikos sektoriaus reguliavimo ir teisinės atitikties klausimais (licencijos, leidimai, specialiosios nuostatos, atitiktis reikalavimams prekybos srityje);

| veiklos teisinės atitikties Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams vertinimas;

| energetikos sektoriaus bendrovių valdymas ir veikla (įmonių, darbo teisės klausimai);

| energetikos projektų vystymas;

| viešieji pirkimai energetikos sektoriuje;

| atsinaujinančiųjų išteklių energija;

| energetikos įmonių interesų atstovavimas derybose, priežiūros institucijose, arbitražuose ir teismuose.

© Constat.lt