Darbo teisė

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos:

| įdarbinimas


| sutartiniai darbo santykiai 


| išmokos darbuotojams


| darbo santykių nutraukimas 


| vidaus darbo taisyklės ir tvarka


| darbo drausmės klausimai 

| kompensacijos vadovams 


| nekonkuravimas 


| darbo santykių su vadovais nutraukimas 


| informacijos konfidencialumas 


| kiti su darbo santykiais susiję klausimai


| tarpininkavimas, atstovavimas derybose, sutaikinimo procedūros 

| kolektyviniai santykiai.

© Constat.lt