Baudžiamoji teisė

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos

Gina asmenų teises ir teisėtus interesus baudžiamosiose bylose:

| nuo pat sulaikymo momento dalyvauja faktinio asmenų sulaikymo metu
| susitinka be pašaliečių su klientu iki įtarimo šiam pareiškimo
| rengia prašymus susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, skundus dėl atsisakymo ją pateikti
| gina kliento interesus pareiškiant įtarimą bei apklausų metu
| rengia skundus dėl pareikštų įtarimų fakto, sulaikymo, asmens apžiūrų, kratų (esant poreikiui dalyvauja jų atlikimo metu)
| gynėjas dalyvauja svarstant suėmimo ar kitų kardomųjų skyrimo klausimus
| rengia skundus dėl kardomosios priemonės skyrimo
| rengia skundus dėl procesinių prievartos priemonių skyrimo (laikino nuosavybės teisių ribojimo)
| dalyvauja akistatose, asmenų parodymuose atpažinti, įvykio vietų apžiūrose
| rengia klausimus specialistams įvairių objektų tyrimuose pagal ekspertizių metodinius reikalavimus
| inicijuoja specialistų, įrašytų į LR TM ekspertų sąrašus, konsultacijas, tyrimų išvadų gavimą
| rengia skundus dėl ikiteisminių tyrimų vilkinimo
| rengia įvairaus pobūdžio prašymus dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų
| rengia ir teikia skundus aukštesniems prokurorams
| rengia ir dalyvauja skundų ikiteisminio tyrimo teisėjams procesuose
| gina asmenis ikiteisminio tyrimo metu įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose 
| rengia skundus dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ar atsisakymo jį atlikti
| rengia prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą papildomais būtinais ikiteisminio tyrimo veiksmais ir dokumentais ikiteisminio tyrimo įstaigai pareiškus, jog ikiteisminis tyrimas yra baigtas
| gina asmenis baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmos instancijos teismuose
| rengia apeliacinius skundus dėl pirmos instancijos galutinių teismų nuosprendžių
| gina asmenis apeliacinės instancijos teismuose
| rengia kasacinius skundus, taip pat dalyvauja juos svarstant kasacinės instancijos teisme – Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

© Constat.lt