Administracinė teisė

Į klientą orientuotos teisinės paslaugos

Ekspertų kompetencijos:

| atstovavimas santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis


| ginčų sprendimo taktikos ir strategijos parinkimas


| atstovavimas administraciniuose teismuose.

© Constat.lt